Detail karty

Tento formulář zobrazuje jedinou kartu a jejích šest polí. Můžete upravit kartu, zobrazit rub a líc tak jak ji uvidíte v testu nebo ve cvičení. Režim zobrazení vyberete jedním ze tří tlačítek v pravém horním rohu:

card detail view screen

Akce

Vytvořit, upravit, kopírovat nebo smazat kartu. Ukázat otázku a odpověď. Aktivovat kartu do procesu učení. Zařadit kartu do cvičení. Ukázat statistiku učení.

Během testu nebo cvičení je dostupná pouze omezená část funkcionality.

navigation bar
back button Zpět na seznam karet.
edit button Přidat nebo upravit
question button V tomto režimu vidíte otázku tak, jak bude zobrazena v testu či ve cvičení. Horní a spodní lišta fungují, jak již bylo popsáno výše.
answer button V tomto režimu vidíte odpověď tak, jak bude zobrazena v testu či ve cvičení. Horní a spodní lišta fungují, jak již bylo popsáno výše.
category
Jméno kategorie: Změní kategorii karty.
category
Upraví a uspořádá pole karty. Po výběru pole se vám zobrazí editor, ve kterém můžete obsah pole upravit.
re-arrange Uspořádá pole karty tím, že vymění jejich obsah. Jejich nadpisy zůstanou v původním pořadí.
Tip: Můžete použít tuto funkci spolu s funkcí kopírovat k vytvoření karty, která bude mít prohozenou otázku s odpovědí.
toolbar
Smaže kartu.
Vytvoří novou prázdnou kartu v této kategorii.
Vytvoří kopii karty. Nová karta není aktivovaná.
Zařadit do cvičení. The card will be added to the drill list. This fuction is only available for committed cards.
Deaktivovat: Aktivuje nebo deaktivuje kartu. Ikona indikuje aktuální stav. Pouze aktivované karty jsou zahrnuty do procesu učení. Deaktivování karty smaže její statistiky učení.
Aktivovat: Aktivuje nebo deaktivuje kartu. Ikona indikuje aktuální stav. Pouze aktivované karty jsou zahrnuty do procesu učení.
Vlastnosti karty a její statistiky učení.