Seznam všech karet v kategorii

Karty v kategorii jsou zobrazeny ve dvou sloupcích. Seznam je seřazený podle levého sloupce. Obsah sloupců a profil řazení jsou definovány v nastavení kategorie.

card table view screen

Akce

Vytvořit kartu; hledat kartu v abecedním pořadí; aktivovat či deaktivovat kartu; zařadit kartu do cvičení; prohlížet detail karty

navigation bar
back Zpět na seznam kategorii.
create card Vytvoří novou kartu.
search bar
Hledá kartu v abecedním pořadí. Hledání začne v levém sloupci.
card table row
Klepněte na řádek pro zobrazení detailu karty.
Funkční inkony na obou stranách jsou konfigurovatelné v nastavení.
Aktivováno: Indikuje aktuální stav karty. Aktivované karty jsou součástí procesu učení. Klepnutím na tento symbol aktivujete nebo deaktivujete kartu. Pozor, deaktivování karty smaže její statistiky učení.
Uncommited: This card is not yet committed to the learning process. Tap the symbol to commit the card to the learning process.
Cvičení: Zařadí kartu docvičení.