Úprava kategorií

Editace seznamu kategorií vybrané databáze.

db table view edit screen

Akce

Vytvořit, srovnat a smazat kategorie; přejmenovat, upravit řazení a vzhled kategorie

navigation bar
done Vrátí zpět na seznam kategorií.
new Vytvoří novou kategorii a nastaví její vlastnosti.
table row
Jméno:Přejmenuje, upraví řazení a vzhled karty dané kategorie. Hromadné aktivování a deaktivování všech karet dané kategorie.
Smaže kategorii. Karty z této kategorie budou přesunuty do kategorie s názvem 'Nezařazené'.