Průvodce daty

Přidá data do databáze vytvořené v průvodci databází.

data wizard view screen

Databáze typu Jazykový učitel

Tento druh databáze rozeznává dva datové typy: slovo a fráze. Musíte vybrat jeden typ.

Pro slovo vytvoří průvodce kartu pro oba směry, ze známého jazyka do nového a obráceně. Pokud ve vstupním poli nalezne více slov oddělených středníkem(;), tak vytvoř karty pro všechna tato slova. Na druhou stranu sloučí vícenásobný překlad daného slova do jedné karty.

Akce

Select card type, add data

navigation bar
cancel button Cancel and return to the category list.
done button Vrátí se na seznam kategorií.
select type
Select a data type (if required).
data table line
Add the card content. Fields that are not mandatory may be left empty.
toolbar
Po výběru datového typu(pokud je vyžadován) a vyplnění všech povinných polí vytvoří průvodce kartu a přidá ji do databáze.