Vlastnosti databáze

Jméno a parametry databáze, profily řazení.

db edit view screen

Akce

Přejmenovat databázi; aktivovat nebo deaktivovat databázi; kopírovat databázi; upravit obtížnost nebo profil řazení.

Pokud je profil řazení změněn, tak bude také obnoven profil třídění dotčených karet.

navigation bar
Vrátí k úpravě databází.
Přejmenovat databázi
Jméno Jméno databáze zobrazované v aplikaci Karatasi. Databázový soubor bude odvozen z jejího jména a bude na zařízení vždy unikátní.
Aktivovat databázi
Přepínač Tento přepínač vyřadí databázi z procesu učení. Deaktivovaná databáze může být stále použita jako slovník a můžou do ní být přidávána data.
HTML data tag
tag string If you set a html tag string, all data fiels that start with this string are displayed as html code. You can use this for special formating of learning data. See html content for details.
Parametry učení
Obtížnost Toto je výchozí obtížnost karty při jejím aktivování pro procesu učení. Obtížnost každé karty je počítána individuálně na základě ohodnocení správnosti odpovědi v testu. Určuje jak rychle má růst interval opakování této karty. Výchozí hodnota je 40. V případě velmi obtížné látky můžete tento parametr zvýšit, čímž dosáhnete častějšího opakování.
Profily řazení 1-3
sorting profile name
Jméno Jméno profilu řazení (max. 2 znaky).
sorting profile locale
Jazyk Identifikátor jazyka (2 znaky). Jazyk určuje abecední pořadí písmen. Identifikátor jazyka by měl být vybírán s ohledem na to, zda je podporovaný v iPhone OS.
characters ignore at front
Začátek Tyto znaky jsou při řazení ignorovány, pokud se vyskytnou na začátku pole. Například vložíte-li '-', pak '-pika' a 'pika' budou mít stejnou pozici. Bílé znaky (mezery atd.) jsou ignorovány automaticky.
characters to be ignored
Ignorovat Znaky ignorované při řazení.
space characters
Mezera Tyto znaky budou pro potřebu řazení považovány za mezeru. Více mezer za sebou se převede do jediné mezery.
tool bar
Kopírovat: Zkopíruje databázi včetně všech jejích dat. Kopii bude přiřazeno unikátní jméno.