Synchronizace databáze

Seznam databází na zařízení a na serveru, seřazené podle data své poslední změny a směru synchronizace.

db sync list screen

Tato funkcionalita vyžaduje Java applikaci (server), podrobnosti na www.karatasi.org.
Spusťte server před tím, než vyberete tuto funkci
Předchozí protokol založený na cgi skriptu je stále podporován.
Nastavte typ protokolu a podrobnosti komunikace v nastavení.

Po výběru této funkce ze seznamu databází se zařízení samo spojí se serverem. Během tohoto kroku se zobrazí parametry komunikace. Pokud připojení selže, operace se zruší a vrátí se na seznam databází.

Pokud je server nedostupný, může trvat až několik minut, než spojení selže a vrátí se na seznam databází.

Parametry spojení jako host, port, uživatel a heslo lze upravit v nastavení aplikace.

Jakmile je spojení navázáno, je zobrazen seznam databází na zařízení a na serveru. Indikuje existenci databází na serveru a na zařízení. Rovněž zobrazuje aktuálnost databází. Navrhuje směr synchronizace, ten ovšem může být změněn poklepáním na řádek tabulky.

State of the Databases and Direction of the Data Transmission

The table displays the databases on the device (local) on the left side, and on the server (remote) on the right side. The color of the dots indicates the presence of the databases and their time stamp. The line in the middle indicates the direction of the transmission.

Databáze na zařízení je novější(zelená tečka) než na serveru(šedá tečka).
Obě databáze, na zařízení ani na serveru se neliší(dvě šedé tečky).
Databáze není na zařízení(bílá tečka).
iPhone aplikace je zastaralá, proto nemůže pracovat s touto databází.
Databáze bude nahrána ze zařízení na server.
Databáze bude stažene ze serveru na zařízení.
Databáze nebude synchronizována. Ani jedna verze databáze nebude změněna.
Synchronizace selhala. Pro nový pokus, poklepejte na řádek a nastavte směr synchronizace.

Akce

Sychnronizace databáze; porovnání na základě data poslední změny; nastavení směru synchronizace; start synchronizace.

navigation bar
done button Hotovo: Opustit tuto obrazovku a vrátit se na seznam databází.
table line
Tabulka zobrazuje databáze na zařízení(místní) na levé straně a na serveru(vzdálená) na pravé straně. Barva tečky indikuje přítomnost databáze a datum poslední změny. Čára uprostřed indikuje směr synchronizace. Směr synchronizace změníte poklepáním na řádek tabulky.
navigation bar
done button Začne synchronizaci. Synchronizaci můžete přerušit stiskem tlačítka "Zpět".