Seznam databází

Seznam všech Karatasi databází uložených na zařízení.

db table view screen

Akce

Otevření databáze; test nebo cvičení; editace seznamu databází; přenost databáze; O nás

navigation bar
Editace: Vytvořit, kopírovat, přejmenovat, aktivovat, deaktivovat a smazat databáze. Správa profilů třídění.
active database
Databáze je připravena k použití. Jméno databáze: Otevře databázi a seznam jejích kategorií.
test button Test (tlačítko): Stiskněte lefé tlačítko na řádku abyste spustili test karet dané databáze.
drill button Cvičení (tlačítko): Stiskněte pravé tlačítko na řádku, abyste spustili cvičení karet dané databáze.
Tato databáze je neaktivní a není zahrnuta do procesu učení. Jméno databáze: tevře databázi a seznam jejích kategorií.
Tato databáze je nekonzistentní a měla by být opravena. Jméno databáze: Poklepejte na jméno databáze, abyste opravili nekonzistence.
Formát souboru je neaktuální. Aktualizace zabere nějaký čas. Jméno databáze: Poklepejte na jméno databáze, abyste aktualizovali databázi.
Tato databáze je rozbitá a už nemůže být nikdy více použita.
tool bar
Přenos databází mezi zařízením a webovým serverem. Spusťte server před tím, než vyberete tuto funkci.
Průvodce databází: Jednoduše vytvoří standardní databáze.
Informace o Karatasi: odkaz na webové stránky, autoři, verze.