Editování seznamu databází

Editace seznamu Karatasi databází na zařízení.

db table view edit screen

Akce

Vytvořit, srovnat, aktivovat, deaktivovat a smazat databáze; přejmenovat a upravit profil řazení; kopírovat databázi.

Jména a profily řazení nekonzistentních, neaktuálních nebo rozbitých databází nemůžou být změněna. Opravte nebo aktualizujte databázi před tím, než ji budete upravovat.

navigation bar
Hotovo: Opustiti tuto obrazovku a vrátit se na seznam databází.
Vytvořit: Vytvoří novou prázdnou databázi a nastaví její vlastnosti.
table row
Jméno databáze: Přejmenuje a upraví profil řazení dané databáze; aktivuje nebo deaktivuje databázi; zkopíruje databázi.
Smaže databázi.
Přeskupí seznam databází.