Průvodce databází

Vytvoří přednastavenou databázi.

Průvodce databází vás provede krok za krokem k přednastavené databázi. Tato databáze je připravená pro průvodce daty k jednoduchému vkládání dat. Vyberte typ databáze:

db wizard view screen

Akce

Create a karatasi training database

navigation bar
cancel button Vrátí se na seznam databází.
select type
Vyberte typ databáze.
data table line
Add additional data. Valid fields get a check mark.
toolbar
Vložte požadované informace. Správně vyplněná pole budou označena zatržením (tzv. fajfkou). Po vložení všech požadovaných informací můžete přejít ke třetímu a zároveň poslednímu kroku.