Ohodnoťte svou odpověď

Vidíte rub, to jest spodní stranu karty s odpovědí. Zkontrolujte svou odpověď a ohodnoťte její správnost.

card answer view

Akce

Hodnotit svoji kartu; editovat kartu; souhrné hodnocení testu.

navigation bar
Hotovo: Ukáže souhrné hodnocení testu. Můžete se vrátit a pokračovat později.
Upravit: edituje kartu.
show answer
Během testu hodnotíte svou odpověď na 6-ti bodové stupnici. Toto hodnocení je použito k určení následujícího itervalu opakování dané karty v procesu učení. Karty, které jste si nepamatovali správně nebo s obtížemi jsou zařazeny do cvičení. Opakujte tento krok s další kartou.
show answer
Během cvičení hodnotíte svou odpověď na 2 bodové stupnici. Každá karta bude opakována doku si ji nezapamatujete správně.