Proces učení

Základním principem karatasi je pravidelné opakování, které vám umožní dosáhnout optimálního učícího procesu. Abyste se zvládli naučit i velký počet karet, tak se intervaly opakování těch karet, které umíte dobře, prodlužují.
Karatasi používá tzv. křivky zapomínání, konkrétně algoritmus SM-2 ze Super Memo doplněný o některá zlepšení z SM-5 (http://www.supermemo.com).

Karatasi poskytuje dvě procedury učení karet.

Pokud je to možné, absolvujte obě procedury každý den.

Test

Účelem testu je opakovat si karty a kontrolovat pokrok v učení. Karatasi denně vybere karty do testu. Začínáte tuto proceduru ze seznamu databází stiskem tlačítka. Ohodnotíte kvalitu své odpovědi na 6-ti bodové stupnici. Karatasi použije toto hodnocení k výpočtu dalšího intervalu pro každou kartu. Test můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později.

Cvičení

Účelem cvičení ja naučit se nové karty a zopakovat si karty, na které jste si nevzpomněli v testu nebo vám dělaly problémy. Můžete ručně přidat více karet do cvičení. Cvičení začnete také ze seznamu databází. Ohodnotíte svou odpověď na 2 bodové stupnici. Každá karta bude opokována dokud ji neodpovíte správně. Stejně jako test můžete cvičení kdykoliv přerušit a pokračovat později.

Aktivování karet

Aktivování karty přidá kartu do cvičení i testu najednou. Za jeden či dva dny se karta objeví v testu. Deaktivování karty smaže její statistiky učení.

Statistiky učení

Karatasi udržuje o každé kartě následující data:

Obtížnost: Obtížnost karty je vypočítávána na základě historie hodnocení odpovědí. Do obtížnosti se započítávají pouze hodnocení odpovědí v testu. Hodnocení ze cvičení nemá na obtížnost žádný vliv.

Interval opakování: Je interval opakování mezi dvěma testy dané karty. Interval se prodlužuje, pokud jste si kartu pamatovali správně. Špatná odpověd začne nový cyklus s krátkým intervalem. Interval opakování může růst podle obtížnosti karty pomalu nebo rychle a může být dlouhý dokonce i několik let.

Statistiky učení jsou zobrazeny ve vlastnostech karty.