Vlastnosti a statistiky učení karty

Statistiky učení jsou sbírány pro každou kartu odděleně. To umožňuje počítat interval opakování pro proces učení pro každou kartu samostatně.

learning data view screen

Akce

Interval interval opakování karty ve dnech (v závorce přechozí hodnota).
Obtížnost obtížnost karty (v závorce přechozí hodnota).
Správně počet úspěšných testů karty (v závorce procenta).
Chyby počet neúspěšných testů karty (v závorce procenta).
Příští test datum příštího testu a vzdálenost ve dnech.
Poslední test datum posledního testu a vzdálenost ve dnech.
Aktivováno datum aktivování karty a vzdálenost ve dnech.
Vytvořeno datum vytvoření karty a vzdálenost ve dnech.
Číslo karty unikátní číslo karty v databázi.
Číslo kategorie unikátní číslo kategorie v databázi.