Nastavení

Nastavení Karatasi naleznete v systémovém nastavení stejně jak je tomu u jiných aplikací.

db edit view screen
Synchronizace
Protokol Protokol synchronizace mezi iPhone a serverem.
karatasi Java: nová Java desktopová aplikace, podívejte se na www.karatasi.org
Zastaralé! Webový Server (CGI): nastavení synchronizace pomocí tří CGI skriptů pro webový server Apache.
Host Jméno nebo IP adresa počítače se serverovou aplikací pro přenos databáze.
Port IP port serverové aplikace pro přenos databáze.
Jméno zařízení Jméno zařízení pro přenos databáze.
Heslo Heslo pro přenos databáze.
Nastavte IP port, jméno zařízení a heslo podle nastavení sítě a autorizovaného zařízení na serveru.
Uživatelské rozhraní
Nápověda při otočení Tento přepínač zapíná nebo vypíná nápovědu, kterou uvidíte, pokud otočíte zařízení na šířku. Vždy se otevře kapitola pro obrazovku, kde se zrovna nacházíte. Výchozí nastavení je 'zapnuto'.
Levá funkce Nastavitelná funkce pro levou stranu na seznamu karet. Vybírejte mezi: Nic, Aktivovat, K procvičení.
Pravá funkce Nastavitelná funkce pro pravou stranu na seznamu karet. Vybírejte mezi: Nic, Aktivovat, K procvičení, Index.
Trvání animace Trvání animace otočení karty v testu a ve cvičení. Výchozí hodnota je 6, což znamená 0.6 vteřiny.
Učení
Časový posun tvorby testů Karty do testu jsou vybírány každý den o půlnoci (00:00). Tato volba vám umožňuje posunout výběr do testu na dřívější čí pozdější okamžik. Výchozí hodnota je posun o 0 hodin.
Obecné
Vymazat nastavení Vymaže veškeré nastavení aplikace. Obsah databází tímto nebude dotčen.