Výsledky hledání

Výsledky hledání textu nebo neaktivovaných karet dané databáze.

db table view screen

Akce

Hledání textu; hledání neaktivovaných karet; aktivování nebo deaktivování karty; zařazení karty do cvičení; prohlížení detailu karty

navigation bar
Return to the category list.
search bar
Hledání textu: Vyhledává textový řetězec ve všech databázových polích.
Neaktivované:Vyhledá všechny neaktivované karty dané databáze.
table row
Klepněte na řádek pro zobrazení detailu karty.

The function icons on both sides of the list are configurable in the preference settings.

Aktivováno: Indikuje aktuální stav karty. Aktivované karty jsou součástí procesu učení. Klepnutím na tento symbol aktivujete nebo deaktivujete kartu. Pozor, deaktivování karty smaže její statistiky učení.
Uncommited: This card is not yet committed to the learning process. Tap the symbol to commit the card to the learning process.
Cvičení: Zařadí kartu do cvičení.