Řazení

Určuje pořadí v jakém budou karty zobrazeny na seznamu karet. Pořadí lze ovlivnit dvěma způsoby:

Definice profilu řazení
Pro každou databázi definujete tři profily řazení, které určují pořadí karet.
Profil řazení a výběr polí
Pro každou kategorii vyberete profil řazení a vyberete, která pole mají být zobrazena na seznamu karet.

Pokaždé když změníte způsob řazení, je potřeba přepočítat všechny karty! Přepočítání se provede automaticky při otevření seznamu karet a to může chvíli trvat.

Definice profilu řazení

Profily jsou definované ve vlastnostech databáze. Profil řazení určuje pravidlo, jak z pole na kartě získat unikátní řetězec potřebný pro řazení. Pro výpočet se použije pouze prvních 16 znaků pole.

Jméno Jméno profilu, maximálně dva znaky.
Jazyk Zkratka pro jazyk. Jazyk určuje pořadí písmen v abecedě.
Začátek Tyto znaky jsou při řazení ignorovány, pokud se vyskytnou na začátku pole. Bílé znaky (mezery atd.) jsou ignorovány automaticky.
Ignorovat Tyto znaky jsou odstraněny před samotným výpočtem řazení.
Mezera Tyto znaky budou pro potřebu řazení považovány za mezeru. Více mezer za sebou se převede do jediné mezery.

Profil řazení a výběr polí

Pro každou kategorii můžete ve vlastnostech kategorie vybrat profil řazení. Zde také můžete vybrat, která pole budou zobrazena na seznamu karet.

left sorting column
Levý sloupec Určí pole, které bude zobrazeno v levém sloupci na seznamu karet. Toto pole se použije pro řazení karet a pro hledávání v seznamu. Pouze jedno pole v každé kategorii má tuto vlastnost.
Profil řazení Vyberte profil řazení pro tuto kategorii stiskem tlačítka vedle obrázku symbolizující "levý sloupec".
right sorting column
Pravý sloupec Určí pole, které bude zobrazeno v pravém sloupci na seznamu karet. Pouze jedno pole v každé kategorii má tuto vlastnost.