Použití

karatasi je výukový program založený na systému kartiček. Každá karta má rub a líc. Lícová strana obsahuje otázku a rubová strana odpověď. Karty jsou seskupeny do kategorií, kde jsou seřazeny podle abecedy.

Karta se skládá ze 6 textových polí. Každá kategorie může definovat vlastní rozložení popisující, která pole budou zobrazena v otázce a která v odpovědi a podle kterých polí se karty budou řadit.

karatasi podporuje vytvoření několika databází. Databáze jsou udržovány odděleně. Je možné přesunout kartu v rámci databáze z jedné katagorie do jiné, ale ne do jiné databáze.

Doporučený postup

S karatasi doporučujeme následující postup:

denně:
absolvovat test
procvičit karty
voliteně:
vytvořit další karty
aktivovat vytvořené karty a tím je přidat do procesu učení
naučit se aktivované karty

Počet aktivovaných karet by měl být určen množstvím, které zvládnete projít v testu a ve cvičení.

Začínáme

Můžete použít průvodce databází k vytvoření databáze a poté průvodce daty pro vložení informací.

Nebo projděte následujícími kroky na úplný začátek s karatasi:

karatasi přidá aktivované karty do cvičení, kde se je pak můžete naučit.

Step by Step

Create new database

Create categories

Add card

Exercise (drill) cards

Test cards

You have to wait until the next day to get cards in test!

read more about the karatasi learning process.